Římské období

warning: Creating default object from empty value in /home/soley/tunis.cz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Období římské nadvlády v dnešním Turecku, první křesťané.

Monastir

Městečko, jehož základy sahají až do punských dob používal Julius Caesar jako opěrný bod při svém africkém tažení. Už tehdy je chránily trojité hradby. Město se dále rozvíjí až v 8.

Mezi Římem a Araby

Po rozpadu říše římské obsazují tuto oblast Vandalové. Germánský kmen z Jutska, který žil v Andaluzii (Vandaluzia). V r. 439 vytvořili nezávislé království s hlavním městem Kartágem.

Kartágo jako součást Říše římské

Svou chybu Římané objevili po necelých dvaceti letech, neboť strategická poloha Kartága byla tak výjimečná, že už v roce 122 př. Kr. bylo na místě zničeného města postaveno Kartágo nové.

Syndikovat obsah