Djebel Zaghouan

Tato přírodní rezervace v severovýchodním Tunisku je opravdovou raritou. Na jejím území se prolíná bohatá příroda, spletité podzemní chodby a jeskyně a archeologické vykopávky. Asi padesát kilometrů od hlavního města se táhne pohoří Djebel Zaghouan, které se nachází ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Jeho součástí je také nejvyšší hora severovýchodního Tuniska, 1295m vysoký Ras El Gassâa. Celé pohoří je 9km dlouhé a 3km široké. Jeho svahy jsou porostlé starými divokými olivovníky, horskými borovicemi, cesmínovými duby, vzácnými francouzskými javory a rohovníky obecnými, jejichž luskovité plody jsou u nás známé pod názvem Svatojánský chléb. Velmi pestrá je zde i fauna, skalnaté pohoří poskytuje hnízdiště mnoha chráněným druhům ptáků, například orlu skalnímu či pěvušce podskalní. Fauna a flóra nejsou však jediné zajímavosti, které v této rezervaci nalezneme. V jejím podzemí se nachází nesčetné množství jeskyň a chodeb, díky nimž se oblast stala rájem pro speleology. Jeskynní systém láká i archeology, kteří zde hledají důkazy o pravěkém osídlení oblasti. Na úpatí pohoří se také nacházejí vykopávky z 2. stol. p. n. l. Jedná se o zbytky tzv. Zaghouanského akvaduktu, který vedl vodu až do Kartága. Kromě zbytků akvaduktu zde také stojí torzo vodního zásobníku, jenž stojí přímo nad podzemním pramenem vody a z něhož slavný akvadukt vycházel.Rezervaci Djebel Zaghouan navštěvuje rok od roku více turistů. Pro její přírodní i kulturní bohatství se ji tuniská vláda rozhodla proměnit v národní park, jímž by se měla stát pravděpodobně v průběhu příštího roku.