Gabéský záliv

Tento velký záliv se nachází ve východní části Tuniska mezi městem Sfax a ostrovem Djerba. Je rájem jak pro rozmanité druhy ryb, tak pro rybáře z přilehlých měst a vesnic.Gabéský záliv má úžasnou polohu, rozprostírá se přímo uprostřed středomořského pobřeží a zabírá téměř 250km jeho délky.  Na jeho břehu leží mimo menších městeček především město Gabès, jenž dalo zálivu jméno. Toto více než stotisícové město je hlavním producentem ryb v celém Tunisku (61% veškeré rybí produkce země pochází právě odtud). Díky ideálním podmínkám (teplé vodě a příznivé salinitě) se zde daří například i tuňákům či obřím krevetám.V posledních letech se však situace v zálivu rapidně zhoršila. Rybí populace se stále zmenšuje a vzácné druhy, které zde žily dříve, rychle vymírají. Překvapivě na tom nemá nijak velký podíl rybolov. Tato situace je zapříčiněna především rozmachem průmyslu v této oblasti. Do vody se dostává velké množství průmyslového odpadu, hlavně nebezpečných chemikálií, jako je například kyselina fosforečná. Takovéto podmínky bohužel přežijí jen ti otrlejší živočichové. Za posledních 40 let se zde počet druhů mořských živočichů zredukoval na méně než třetinu. Z 250 na pouhých 80 druhů.Znečištění místních vod ale není tragédií jen pro jejich obyvatele, ale také pro rybáře. Kvůli této kritické situaci byl Gabéský záliv prohlášen za přírodní rezervaci. Rybolov je zde i nadále povolen, ale musí být v souladu s řádem rezervace.