Habíb Búrgíba

Habíb Búrgíba, celým jménem Habíb Ben Alí Búrgíba, je jednou z nejvýznamnějších postav celé tuniské historie. Je to právě on, komu Tunis vděčí za svůj moderní ráz.

Búrgíba se narodil v roce 1901 v Monastiru. Do politického dění země začal pronikat ve třicátých letech, kdy založil politickou stranu Neo-Destúr, a zároveň se stal jednou z vůdčích osobností hnutí za nezávislost. V roce 1956 v rámci dekolonizace skončil francouzský protektorát a o rok později, roku 1957, se po odstoupení posledního beje stal Búrgíba prvním prezidentem svobodného Tuniska.Díky jeho velikému charismatu se po celé zemi rozšířil tzv. Búrgíbův kult, lidé měli nového prezidenta opravdu rádi a důvěřovali mu, což Búrgíbovi bezesporu hodně pomohlo při prosazování nových reforem a budování moderního Tuniska. Búrgíba se zasloužil především o liberalizaci, o vznik systému politických stran a také o první svobodné volby v historii země. Z jeho činů je patrná snaha směřovat vývoj země trochu víc prozápadním směrem, například kladl velký důraz na vzdělávání dětí (a to i v chudých horských oblastech) a hlavně se pokoušel nastolit rovnost mezi muži a ženami. To je mezi muslimskými vládci věc naprosto neslýchaná.Búrgíbovy snahy o modernizaci země se však nezamlouvaly všem, proti byli hlavně někteří vysoce postavení vojenští vůdci. Navíc od poloviny osmdesátých let začala země upadat do ekonomické krize. Sám prezident na tom nebyl po zdravotní stránce zrovna dvakrát nejlépe, v listopadu 1987 byl skupinou sedmi pověřených lékařů prohlášen za mentálně neodpovědného a 6. 11. 1987 Búrgíba odstoupil z funkce. Post prezidenta po něm převzal ministerský předseda Zín al-Ábidín Ben Alí.Habíb Búrgíba zemřel 6. 4. 2000 a je pochován v mauzoleu v jeho rodném Monastiru.