Jughurtova stolová hora

Tato 1271 metrů vysoká hora nese jméno slavného numidského panovníka. Rozhodně si ji nespletete s žádnou jinou, protože její tvar je naprosto ojedinělý.Pří dobré viditelnosti můžete již od města El Kef v dáli spatřit horu prapodivných proporcí. V češtině ji nazýváme Jughurtova stolová hora, doslovný překlad francouzského „La Table de Jughurta“ však znamená „Jughurtův stůl“, při pohledu na ni jistě hned pochopíte proč. Když se posunete o něco blíže, řekněme k městečku Kalaa Djerda, všimnete si příkrých skalnatých stěn, na jejichž vrcholu se rozprostírá náhorní planina o ploše 1,5km2. Při pohledu na téměř kolmé stěny Jughurtovy stolové hory pozorovatele pravděpodobně napadne, že podívat se na náhorní plošinu je nejspíš souzeno pouze zdatným horolezcům. Zdání však mate, z jedné strany je totiž přímo do skály vytesáno 150 schodů, které vás dovedou přímo na vrchol. Výstup je sice poněkud fyzicky náročnější, ale rozhodně stojí za to. Seshora je totiž naprosto úžasný výhled. Na obzoru můžete vidět třeba nejvyšší horu Tuniska, 1554 metrů vysoký Djebel Chambi. Je odsud možno shlédnout i několik městeček za hranicemi země, v sousedním Alžírsku.A kdo že byl tedy onen Jughurta, jehož jméno hora nese? Jughurta byl vnukem slavného numidského krále Massinissy a roku 118 p. n. l. se stal králem, o šest let později pak samovládcem. O další rok později s ním Římané rozpoutali válku. Jughurta díky své vychytralosti a velkému bohatství, jímž římské vojáky uplácel, odolával až do roku 107 a poté utekl k příbuzným do Mauretánie. Ti ho však nakonec zradili a vydali Římanům, kteří jej v roce 105 p. n. l. popravili. Tím také zanikla svobodná Numidská říše. V 7. století našeho letopočtu berberský panovník Senam nechal do vápence vytesat nádrže na vodu a na vrcholu hory postavil opevněnou citadelu. Ta sloužila Berberům před nájezdy Arabů. Ti však celou citadelu zbořili a dodnes se dochovaly pouze nepatrné zbytky mešity a jeden marabut.