Kerkouane

Přestože je toto starověké město dnes poněkud zastíněno slavnějším Kartágem, ve skutečnosti je nejlépe dochovaným punským městem na světě a v roce 1985 bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.Přibližně kolem roku 800 př.n.l. zbudovali Féničané na severovýchodním pobřeží dnešního Tuniska přístavní město Kerkouane. To, stejně jako Kartágo, Hadrumetum a Utika, patřilo k tehdejším nejdůležitějším centrům celého středomoří.   Kerkouane mělo však oproti výše zmíněným městům naprosto odlišný osud.Historikové se domnívají, že město bylo během první punské války napadeno a částečně zničeno římskou armádou a od té doby bylo ponecháno téměř bez povšimnutí. Díky tomu, že se jej Římané později nesnažili nijak přestavět či jinak upravit k obrazu svému, je právě Kerkouane nejlépe dochovaným punským městem.V současné době stále probíhají v městě i jeho širším okolí archeologické práce, díky nimž se historikové postupně dozvídají mnohé novinky o fénické civilizaci, její kultuře i architektuře. Nejvýznamnější jsou právě vykopávky starověkých budov, které jsou velmi dobře zachované. Krásně ukazují prostorovou strukturu tehdejšího města a na některých obvodových zdech se dokonce dochovaly i zbytky původních výzdob a fasád. Dále se zde našlo mnoho nástrojů, keramiky a pro tuto oblast naprosto typických mozaik.Kromě rozsáhlých archeologických vykopávek se ve městě nachází i nekropole (také zapsaná na seznamu UNESCO). Přestože se město nachází na pobřeží, nejedná se o typické turistické letovisko.