Muzeum Bardo

Národní muzeum Bardo (Musée national du Bardo) je největší tuniské muzeum a také druhé největší muzeum v Africe, hned po Egyptském muzeu v Káhiře. Zároveň se jedná se o jedno z nejvýznamnějších muzeí v celém Středomoří. Muzeum, které se nachází v harému tehdejšího panovnického paláce ve městě Tunis, bylo založeno roku 1882 a o šest let později, v květnu 1888, mohli jeho sbírku zhlédnout první návštěvníci. Za sto dvacet let jeho existence se z malého soukromého muzea beje Aliho III. stalo světoznámé muzeum. Dnešní sbírky muzea Bardo se rozkládají celkem ve třech patrech, ve třiceti čtyřech výstavních sálech a jsou tematicky rozděleny do šesti různých oddělení. Jistě nejznámější sbírka, která muzeum Bardo proslavila, je kolekce antických mozaik, jedna z největších na světě. Většina z nich jsou však jen fragmenty, kompletních mozaik zde naleznete opravdu jen hrstku. Všechny jsou totiž ponechány tak, jak byly nalezeny, pro zachování autenticity. Antické mozaiky však samozřejmě nejsou jediným lákadlem tohoto muzea, na dalších řádcích se můžete dočíst o jednotlivých odděleních a sbírkách. PrehistorieV tomto oddělení můžeme nalézt nejstarší artefakty z celého muzea. Oddělení prehistorie je zaměřeno na oblast Maghrebu, především pak Tuniska. Některé předměty jsou staré více než 40 000 let. Většinou se jedná o různé kamenné nástroje, které dokumentují osidlování oblasti primitivními kmeny. Libyjsko-punské obdobíZde můžeme zhlédnout umění starověkých kmenů, jako byli například Féničané či Kartaginci. V tomto oddělení se nachází velká sbírka starověké keramiky, vzácné stély z neopunského období a hlavně velmi významná sbírka punských šperků a bižuterie.Románské uměníOddělení románského umění je vůbec nejvýznamnější částí celého muzea. Mimo již zmíněné vzácné kolekce antických mozaik se tu nachází i spousta skulptur, keramiky, šperků a různých dalších předmětů, které názorně představují veliký rozvoj umění a obecně všech řemesel v Tunisku během románského období.Křesťanské uměníToto oddělení představuje umění tzv. afrického křesťanství. Najdeme zde především velké množství mozaik znázorňujících různé biblické výjevy či křesťanské symboly. Tyto mozaiky kdysi zdobily zdi a podlahy některých basilik a kostelů po celé Africe. Vůbec nejkrásnějším a nejvzácnějším artefaktem tohoto oddělení je mozaikou vykládaná křtitelnice z kostela ve městečku Kelibia.Arabsko-Muslimské uměníToto oddělení je rozděleno na dvě části. První z nich je muslimské umění v době středověku, které obsahuje sbírku keramických a skleněných nádob, nástrojů a přístrojů (například přístroje pro astrometrii) nebo například svitky Koránu či různé egyptské písemnosti. Druhá část znázorňuje lidové umění a tradice. Jsou zde k vidění rozmanité hudební nástroje, šperky či nádobí, ale třeba i zbraně. Tato sbírka představuje i tuniský venkov a ukazuje rozdíly mezi jednotlivými regiony.Podmořské nálezy z oblasti MahdiaPoslední ze šesti oddělení muzea Bardo obsahuje naprosto jedinečnou sbírku řeckých antických artefaktů, jež byly nalezeny na dně moře poblíž města Mahdia a pochází z roku 86 p. n. l. Spolu s všemožnými předměty například z bronzu či mramoru je zde i část ztroskotané lodi, z níž všechny tyto předměty pochází.Kromě všech sbírek je velmi zajímavá i budova, v níž se muzeum nachází. Veřejnosti je však otevřeno pouze jedno křídlo, v němž se nachází muzeum, jelikož v tom druhém sídlí Parlament.