Sbeïtla

V centrální části Tuniska, přibližně 150km západně od města Sfax se nachází nejlépe dochované antické město v celé zemi.Sbeïtla, dříve známá pod názvem Sufetula, byla založena v 1. století našeho letopočtu Římany za vlády Flaviovské dynastie. Nejstarší pozůstatky po civilizaci v této oblasti pocházejí však ještě z doby před vznikem Římského impéria. Jde především o punské megality a pohřební stély. Region byl totiž původně osídlen nomádskými kmeny, a to až do doby, kdy v nedalekém městě Ammaedara založila 3.Augustánská legie svůj tábor. Následně byla celá oblast sjednocena pod nadvládu císaře Vespasiana. Tehdejší město bylo zřejmě jedno z nejvýznamnějších center v severní Africe a nejspíš i v celém Středomoří. Díky výborným klimatickým podmínkám se zde velmi dobře dařilo olivovníkům a Sbeïtla byla jedním z největších vývozců oliv a olivového oleje. Tuto skutečnost potvrzují i lisy na olivy, jež zde byly nalezeny. Celková ekonomická prosperita města se podepsala i na zdejších stavbách, které byly bohatě zdobeny. Nejvýznamnější stavbou bezesporu bylo a je velkolepé fórum.V období pozdního římského císařství začalo město upadat, pomalu ale jistě podléhalo nájezdům Vandalů, kteří jej nakonec dostali plně pod svou nadvládu. O tom svědčí i dochované zbytky chrámů zasvěcených barbarským bohům.S příchodem Byzantinců se Sbeïtla i celá oblast opět začala dostávat mezi nejdůležitější města. V sedmém století sem dokonce z Kartága přesídlil byzantský prefekt Řehoř. Ten po nějaké době vyhlásil nezávislost vůči Byzantské říši. Necelý rok na to byl však Řehoř zabit arabskými nájezdníky, kteří poté ovládli celé město i jeho okolí a vše přebudovali zpět do nomádského stylu.Přes to všechno se dodnes ve velmi dobrém stavu dochovaly mnohé památky, a to jak římské, tak byzantské.