Zarzis

Toto přímořské městečko v jižním Tunisku se se svými 71 tisíci obyvatel může zdát na první pohled bezvýznamné. Ve skutečnosti je to ale jeden z nejdůležitějších přístavů této části země.Město Zarzis, někdy také nazývané Gergis, leží na jihozápadě země, nedaleko od ostrova Djerba. Jeho dominantou byl již odedávna mohutně opevněný hrad, jehož ruiny se dochovaly dodnes. Na místě, kde se kdysi nacházela městská citadela, dnes nalezneme moderní město a velký přístav. Tedy jsou zde přístav vlastně dva, obchodní přístav Zarzis a potom rybářský přístav Hessi Jerbi. Architektura města je typicky středomořská, většinou jde o nízké, maximálně dvoupodlažní budovy s příznačnými arabskými prvky. Domky jsou povětšinou natřené na zářivě bílou barvu a nechybí zde ani klasické modré prvky, jako dveře či okenice. Samozřejmě, že místní domy jsou stavěny především účelově, aby dobře izolovaly. Zarzis se totiž oproti ostatním turistickým střediskům v Tunisku nachází opravdu výrazně jižněji, takže i teploty tu jsou vyšší. Je to právě pitoresknost města a jeho okolí, která sem láká rok od roku více a vice turistů. Přesto, že Zarzis nepatří mezi klasická a velká turistická letoviska, v posledních letech se stává atraktivní destinací. Z toho je také jasné, že hlavní ekonomickou aktivitou místních obyvatel je právě turismus. Co se týká průmyslu, tak zde výrazně dominuje průmysl potravní. Díky suchému a velmi teplému klimatu se totiž v této oblasti výborně daří olivovníkům, takže zpracování oliv je zde na prvním místě a funguje tu 57 podniků, které se jím zabývají. Například v roce 2000 zde bylo vypěstování téměř 60 000 tun oliv, z nichž pak bylo následně vylisováno 12 000 tun prvotřídního panenského olivového oleje.